mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Heodes tityrus
Autor i localitat biotipica: 1761 (Poda) Graz (Austria)
Alimentaciķ: Polygonum; Rumex
Hābitat: Prats. Abril/juny i juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 2150.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.