mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Heodes alciphron
Autor i localitat biotipica: 1775 (Rottemburg) Berlin
Alimentaciķ: Polygonium; Rumex; Rumex acetosa
Hābitat: Juny/juliol.
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.