mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Glaucopsyche alexis
Autor i localitat biotipica: 1761 (Poda) Graz (Austria)
Alimentaciķ: Astragalus; Genista; Medicago; Medicago sativa; Melilotus; Onobrychis; R.monosperma; Retama monosperma; Retama sphaerocarpa; Trifolium; Trifolium pratense
Hābitat: Prats florits. Maig/juny/juliol
Altitud de vol : 0.m - 1300.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.