mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Everes alcetas
Autor i localitat biotipica: 1804 (Hoffmanseg) Austria
Alimentaciķ: Coronilla varia; Medicago lupulina
Hābitat: Locs florits. Abril/setembre en dos o tres generacions
Altitud de vol : 0.m - 1750.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.