mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Cyaniris semiargus
Autor i localitat biotipica: 1775 (Rottenburg) Saxonia (Alemanya)
Alimentaciķ: Anthyllis; Anthyllis vulneraria; Armeria; Armeria vulgaris; Melilotus; Melilotus officinalis; Trifolium; Trifolium pratense
Hābitat: Local a les muntanyes. Juny/juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 2309.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.