mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Cupido sebrus
Autor i localitat biotipica: 1823 (Hubner) Europa
Alimentaciķ: Colutea arborescens; Lathyrus; Lleguminoses; Onobrychis; Onobrychis montana; Onobrychis sativa; Orobus
Hābitat: Bancals florits. Juny/juliol i juliol/agost.
Altitud de vol : 90.m - 2409.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.