mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Cupido minimus
Autor i localitat biotipica: 1775 (Fuessly) Suissa
Alimentaciķ: Anthyllis; Astragalus; Colutea; Coronilla; Lathyrus; Melilotus; Onobrychis; Sanguisorba; Triffolium; Trifolium
Hābitat: Juny/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.