mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Celastrina argiolus
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Anglaterra
Alimentació: Glechoma hederacea; Hedera helix; Ilex aquifolium
Hàbitat: Boscos; freqüent en els camins. Abril i juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 1600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.