mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Callophrys rubi
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Cystisus; Cytisus; Genista; Quecus ilex; Rhamnus; Rubus fruticosus; Sarotahumus; Sarothamnus; Sarothamnus vulgaris; Vaccinium
Hŕbitat: Terrenys salvatges entre bruc i aliaga. Març
Altitud de vol : 0.m - 2300.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.