mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Callophrys avis
Autor i localitat biotipica: 1909 (Chapman) S. de Franįa
Alimentaciķ: Arbutus unedo; Coriaria myrtifolia; Sarothamnus catalaunicus; Sarothamnus grandiflorus; Sarothamus catalaunicus
Hābitat: Terrenys calcaris amb vegetacio pobre. Abril/maig
Altitud de vol : 0.m - 1600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.