mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Cacyreus marshalli
Autor i localitat biotipica: 1898 (Butler) Sud Āfrica
Alimentaciķ: Geranium; Geranium pyrenaicus; Pelargonium grandiflora; Pelargonium peltatum; Pelargonium zonale
Hābitat: Baixes altitus en camins calurosos o roques a ple sol.
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.