mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Aricia nicias
Autor i localitat biotipica: 1830 (Meigen) Alps Rčtics.
Alimentació: Geranium pratense.; Geranium pratense
Hŕbitat: En prats humits . Juliol/agost.
Altitud de vol : 1000.m - 2050.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.