mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Aricia cramera
Autor i localitat biotipica: 1821 (Eschscholtz) Illes Canaries
Alimentaciķ: Erodium; Geranium.; Helianthemum vulgare; Trifolium
Hābitat: Habitats salvatges i rocallosos. Abril i mes tard
Altitud de vol : 0.m - 2387.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.