mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Aricia agestis
Autor i localitat biotipica: 1775 (Dennis & Schiffermüller) Viena
Alimentació: Erodium.
Hŕbitat: Llocs amb matolls. Juny/agost.
Altitud de vol : 5.m - 2600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.