mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Agrodiaetus ripartii
Autor i localitat biotipica: 1830 (Freyer) Espanya
Alimentaciķ: O. saxatilis; Onobrychis
Hābitat: Vessants rocalloses. Juliol/agost.
Altitud de vol : 400.m - 1800.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.