mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Agrodiaetus fabressei
Autor i localitat biotipica: 1910 (Oberthur) Albarracin
Alimentaciķ: Onobrichis.
Hābitat: Juliol/agost. Montanyes calcaries .
Altitud de vol : 310.m - 1500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.