mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Agrodiaetus dolus
Autor i localitat biotipica: 1823 (Hubner) Alps maritims
Alimentaciķ: M.arborea; M.media; M.suffruticosa; Medicago arborea; Medicago media; Medicago sativa; Medicago suffruticosa; Onobrychis
Hābitat: Espais calcaris i oberts amb vegetacio baixa. Juliol/agost.
Altitud de vol : 124.m - 1900.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.