mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Agrodiaetus damon
Autor i localitat biotipica: 1775 (Dennis & Schiffermüller) Viena
Alimentació: Onobrychis; Onobrychis sativa
Hŕbitat: Llocs montanyosos amb sol calcari. Juliol/agost
Altitud de vol : 310.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.