mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Agriades pyrenaica
Autor i localitat biotipica: 1840 (Boisduval) Pirineus
Alimentaciķ: Androsace villosa; Astragalus; Gregoria vitaliana; Soldanella
Hābitat: Vessants obertes; prats alpins. Juliol/agost
Altitud de vol : 1800.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.