mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Thymelicus sylvestris
Autor i localitat biotipica: 1761 (Poda) Graz (Āustria)
Alimentaciķ: Aira; Brachypodium sylvaticum; Deschampsia.; Graminees; Holcus; Holcus lanatus; Piptatherum
Hābitat: Prats fins 2400 m. Juny/agost
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.