mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Thymelicus lineola
Autor i localitat biotipica: 1808 (Ochsenheimer) Alemanya
Alimentaciķ: Agropyrum repens; Brachypodium sylvaticum; Graminees
Hābitat: Boscos secs; prats selvatics. Maig/agost
Altitud de vol : 0.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.