mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Thymelicus acteon
Autor i localitat biotipica: 1775 (Rottenburg) Lansberg/an/der/Warthe (Alemanya)
Alimentaciķ: Agropyrum repens; Brachypodium sylvaticum; Bromus; Graminees; Holcus lanatus
Hābitat: Boscos clars; terrenys secs i descoberts. Maig/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.