mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Heteropterus morpheus
Autor i localitat biotipica: 1771 (Pallas) Samara (Rusia)
Alimentaciķ: Brachipodium
Hābitat: Juliol/agost.
Altitud de vol : 0.m - 800.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.