mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Hesperia comma
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Coronilla emerus; Diverses graminees; Festuca; Lotus corniculatus; Malva sylvestris; Ornithopus perpusillus; Poa
Hŕbitat: Bancals i prats amb flors.. Juliol/agost.
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.