mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Erinnis tages
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Europa
Alimentació: Coronilla emerus; Eryngium campestre; Eryngium tenue; Lotus corniculatus; Lotus oligonosus
Hŕbitat: Espais obers. abril/maig i juny/juliol
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.