mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Gegenes pumillo
Autor i localitat biotipica: 1804 (Hoffmannseg) Nāpols
Alimentaciķ: Gramínees.
Hābitat: Baixes altitus en camins calurosos o roques a ple sol.
Altitud de vol : 0.m - 400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.