mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Gegenes nostrodamus
Autor i localitat biotipica: 1793 (Fabricius) Marroc
Alimentaciķ: Allium cepa; Heliotropium; Imperata cilindrica; Oryza sativa; Scolymus hispanicus
Hābitat: Zones humides. Abril/maig i agost/setembre
Altitud de vol : 0.m - 1000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.