mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Carterocephalus palaemon
Autor i localitat biotipica: 1771 (Pallas) Russia
Alimentaciķ: Brachypodium silvaticus; Bromus; Bromus mollis; Cynosorus cristatus
Hābitat: Prats florits. Juny
Altitud de vol : 0.m - 1600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.