mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Borbo borbonica
Autor i localitat biotipica: 1833 (Boisduval) Illes Maurizio
Alimentaciķ: Brachipodium; romus
Hābitat: Setembre-octubre. Baixes altituds.
Altitud de vol : 0.m - 200.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.