mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Carcharodus boeticus
Autor i localitat biotipica: 1840 (Rambur) Malaga
Alimentaciķ: Ballota foetida; Marrubium hispanicum; Marrubium vulgare
Hābitat: Prats i espais oberts. Maig/juny i agost/setembre
Altitud de vol : 0.m - 1600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.