mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pyrgus malvae
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Illes Aland
Alimentació: Agrimonia; Fragaria; Freses silvestres; Gert; Malva; Malva sylvestris; Potentilla; Potentilla reptans; Rubus fruticosus; Rubus idaeus
Hŕbitat: Boscos clars i terrenys descoverts. Abril/setembre.
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.