mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pyrgus fritillarius
Autor i localitat biotipica: 1761 (Poda) Graz (Āustria)
Alimentaciķ: Althaea; Althea officinalis; Malva sylvestris; Potentilla verna
Hābitat: Muntanyes. Juny/setembre
Altitud de vol : 0.m - 2387.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.