mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pyrgus cirsii
Autor i localitat biotipica: 1839 (Rambur) Fontainebleau
Alimentaciķ: Potentilla verna
Hābitat: Muntanyes. Juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 2400.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.