mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pyrgus cacaliae
Autor i localitat biotipica: 1839 (Rambur) Alps
Alimentaciķ: Tussilago farfara
Hābitat: Muntanyes.Juny/juliol/agost.
Altitud de vol : 2000.m - 2200.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.