mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pyrgus armoricanus
Autor i localitat biotipica: 1910 (Oberthur) Rennes (Franįa)
Alimentaciķ: Fragaria vesca; Potentilla reptans; Potentillae
Hābitat: Prats i camins.Maig i juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 1300.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.