mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Pyrgus alveus
Autor i localitat biotipica: 1803 (Hübner) Alemanya
Alimentació: Helianthemum vulgare; Malva sylvestris; Potentilla; Rubus
Hàbitat: Boscos i prats selvatics. Juny/agost.
Altitud de vol : 10.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.