mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena sarpedon
Autor i localitat biotipica: 1790 (Hubner) Montpeller (Franįa)
Alimentaciķ: Eryngium; Eryngium bourgatti
Hābitat: Juliol
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.