mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena romeo
Autor i localitat biotipica: 1835 (Duponchel) Etna (Sicilia)
Alimentaciķ: Lathyrus aphaca; Lathyrus tuberosus
Hābitat: Juny/juliol.
Altitud de vol : 850.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.