mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena purpuralis
Autor i localitat biotipica: 1763 (Brunich) Dinamarca
Alimentaciķ: Thymus drucei; Thymus officinalis; Thymus serpyllum
Hābitat: Juny/juliol
Altitud de vol : 900.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.