mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena osterodensis
Autor i localitat biotipica: 1921 (Reiss) Osterode (Prusia)
Alimentaciķ: Lathyrus pratensis; Lathyrus sativus; Lathyrus vernus; Vicia; Vicia pyrenaica
Hābitat: Juny/juliol.
Altitud de vol : 500.m - 2500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.