mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena melilotti
Autor i localitat biotipica: 1793 (Esper) Alemanya
Alimentaciķ: Lotus corniculatus; Trifolium procumbens; Vicia sativa.
Hābitat: Juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 2300.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.