mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena lonicerae
Autor i localitat biotipica: 1777 (Scheven) Baviera (Alemanya).
Alimentaciķ: Lathyrus pratensis; Lathyrus sativus; Lotus corniculatus; Trifolium
Hābitat: Arreu.. Juny/juliol/agost
Altitud de vol : 300.m - 2050.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.