mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena ignifera
Autor i localitat biotipica: 1897 (Korb) Huélamo (Conca)
Alimentació: Hippocrepis glauca
Hàbitat: Juny/agost.
Altitud de vol : 900.m - 1800.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.