mesos / month
Gràfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena hippocrepidis
Autor i localitat biotipica: 1796 (Hübner) Turingia (Alemanya)
Alimentació: Coronilla coronata; Hippocrepis comosa
Hàbitat: Juliol/agost
Altitud de vol : 500.m - 2387.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.