mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena filipendulae
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Upsala (Sučcia)
Alimentació: Anthyllis vulneraria; Dorycnium; Lotus; Lotus corniculatus; Ornithopus perpusillus; Peucedanum oreoselinum; Spiraea filipendula; Veronica officinalis
Hŕbitat: Arreu. Juny/juliol
Altitud de vol : 0.m - 2050.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.