mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena fausta
Autor i localitat biotipica: 1767 (Linné) Niza
Alimentació: C.juncea; C.montana; C.varia; Coronilla juncea; Coronilla minima; Coronilla montana; Coronilla varia; Hippocrepis comosa
Hŕbitat: Juliol/agost
Altitud de vol : 0.m - 2000.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.