mesos / month
Grŕfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena ephialtes
Autor i localitat biotipica: 1758 (Linné) Sučcia
Alimentació: Coronilla emerus; Coronilla varia
Hŕbitat: Juny/juliol
Altitud de vol : 300.m - 1500.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.