mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena carniolica
Autor i localitat biotipica: 1763 (Scopoli) Carniola (Santa Katherina; Oberkrain).
Alimentaciķ: Anthyllis montana; Dorycnium hirsutum; Dorycnium suffruticosum; Hedysarum onobrychis; Lotus corniculatus; Onobrichys montana; Onobrichys sativa
Hābitat: Terrenys calcaris. Juliol/agost.
Altitud de vol : 1000.m - 2387.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.