mesos / month
Grāfica de vol a Catalunya
Catalonian flight-chart
Zygaena achilleae
Autor i localitat biotipica: 1781 (Esper) Seine-et-Oise
Alimentaciķ: Hippocrepidis; Lotus
Hābitat: Abril/maig
Altitud de vol : 0.m - 1600.m m.

Tornar - Back

Copyright 1996, Alfons G.Dolsa & M.T.Albarrán. Reservats tots els drets.