Diccionari Sinonímic de les Papallones de Catalunya


Diccionari Sinonímic de les Papallones de Catalunya

Alfons G.Dolsa
&
Mª Teresa Albarrán

Aquest llibre te esgotada la seva edició del 1994 i, per ara, hem cregut oportú que es pugui recollir en aquest lloc.

Es recorda que gaudeix de la protecció de la propietat intelectual.
DLB.38.336-94 
ISBN 84-605-0253-8


Per visionar el Diccionari Sinonímic de les Papallones de Catalunya es necessari tenir instal.lat el programa Acrobat Reader, que es pot recollir gratüitament a